4
Bình chọn
Đánh giá
Đồng Nhân: Survival Đạt 4 / 5 điểm
Xếp hạng
45th, có 135 lượt xem
Alternative
Chết đi không phải là kết thúc, đó là mở đầu của một thế giới mới. Thế giới này có rất nhiều chủng tộc cùng tồn tại, có á nhân, ma tộc, thú nhân. Và tất nhiên, sẽ không thiếu pháp thuật!!!
Phát hành
Thể loại