4
Bình chọn
Đánh giá
Khống Trùng Khống Thiên Hạ (Khống Trùng Khống Vận Mệnh) Đạt 4 / 5 điểm
Xếp hạng
88th, có 7 lượt xem
Alternative
Thể loại: sắc hiệp, tiên hiệp,dị giới, huyền ảo, tu chân, 
Phát hành
Thể loại